TESSEA se zapojila do připomínkového řízení k návrhu zákona o sociálním podniku, které právě probíhá. Zákon připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 
K návrhu zákona uplatňujeme zásadní koncepční připomínky, které se týkají zejména administrativní složitosti navrhované právní úpravy, nesystémového rozdělení podpor mezi jednotlivé cílové skupiny znevýhodných zaměstnanců a absencí podpory vzniku nových sociálních podniků včetně absence podpory sociálního podnikání jako takového. 
 
Za nešťastné považujeme to, že návrh zákona proti sobě staví jednotlivé sociální podniky podle toho, jakou cílovou skupinu znevýhodněných zaměstnávají a ve svém důsledku diskriminuje osoby se zdravotním postižením. 
 
K návrhu zákona máme také řadu technických a formulačních připomínek. Věříme, že se v rámci připomínkového řízení podaří upravit text zákona tak, aby byl prospěšný pro rozvoj sociální ekonomiky a vznik nových sociálních podniků u nás.