Před samotným setkáním členů evropské sítě ENSIE v květnu 2023 se nejprve rovnou šlo do terénu. Co všechno se dá zažít v sociálním podniku v italském Turíně? Naskočíte do svozového auta na tříděný papír a projedete s pracovníkem několik ulic, pozorujete a hovoříte s ním o jeho práci lámanou italštinou (neumí anglicky) a nechybí u toho italské espresso.

Každoroční setkání evropské sítě integračních sociálních podniků ENSIE, kde je TESSEA dlouholetým členem, bylo odstartováno návštěvou sociálního družstva Arcobaleno Cooperativa Sociale, které funguje v konzorciu Consorzio Sociale Abele Lavoro v Turíně už více jak 20 let. Zaměstnává (nejen) všelijak znevýhodněné lidi a poskytuje městu služby svozu tříděného odpadu, nábytku a elektroniky. Věci dále třídí, recykluje, upcykluje a posílá dál. Krásný příklad letitého re-use sociálního podniku!

Setkání ENSIE v Turíně a jako vždy to bylo velmi inspirativní!

A jak se daří sociálnímu podnikání v celé Evropě?
Řeší podobné radosti i strasti jako české sociální podniky:

  • poskytují důstojnou práci znevýhodněným (v Itálii kromě lidí ohrožených chudobou hodně řeší migranty)
  • jak přispívat environmentální udržitelnosti
  • jak mít prospěch pro místo, kde působí a pro komunitu.

Diskuze probíhaly zejména nad spoluprací napříč Evropou - včetně s Evropskou komisí v rámci Akčního plánu pro sociální ekonomiku, ale i místními aktéry (například municipalitami - v Itálii to hezky funguje). Probíralo se financování sociální ekonomiky včetně národních sítí. Zabývali jsme se výzvami post-covidového světa, kde probíhá válka na Ukrajin včetně následků klimatické změny (např. v podobě záplav na severu Itálie).


Markéta Vinkelhoferová