TESSEA byla partnerem konference v pražském Green Table o udržitelném financování, kterou pořádala Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS).

Při debatách se sešli zástupci České spořitelny, Komerční banky a Moneta.

Jaké jsou nejdůležitější informace, které si odnesla a co vzkazuje průvodkyně konference Taťána Plecháčková (NROS)?

„Firmy se posouvají od (ad hoc) filantropických aktivit k řízenému sledování a vykazování své sociální a enviro odpovědnosti a potřebují k tomu data, budou je tedy chtít logicky i po svých dodavatelích. Na nich je břímě dokazování. Chcete dodávat? Začněte sbírat relevantní data!
Pozornost se nyní hodně soustředí na pilíř E, S pak postihuje dodavatelský řetězec, dopad na koncového zákazníka, vztah k vlastním zaměstnancům a dopad na komunity a z hlediska budoucího vývoje podnikání a kultury podnikání hraje stejně důležitou roli jako řešení klimatické krize. Připravte se na S!“ Čtěte celý její příspěvek o konferenci na LinkedIn.

Z sociální podniky a neziskovky v panelové debatě vystoupila Radka Pokorná z naší členské organizace Kokoza. Pro ni akce přinesla pohled do nástrojů bank, které podpoří financování udržitelných aktivit. „Firmy budou získávat výhodnější úvěry, pokud budou plnit závazky v oblasti udržitelnosti – chystá je většina bank. Banky také připravují dotazníky udržitelnosti i podporu k jejich vyplnění, protože si uvědomují komplexnost a složitost ESG reportingu,“ píše Radka Pokorná.

Co se týká sociálních podniků, v současné době úvěry téměř nevyužívají. Hlavním důvodem je nutnost ručit majetkem a zvýhodněné úvěry v ČR téměř neexistují (kromě stejně málo využívaného nástroje S-podnik Národní rozvojové banky, který byl k dispozici do konce června 2023). Podle toho, co zaznělo na konferenci, sociálním podnikům a neziskovkám se však otevírají možnosti, jak díky svým produktům a službám pomoci firmám naplňovat cíle udržitelnosti. „A příležitosti budou přibývat. Je důležité začít a ačkoliv zatím pro ně není ESG report povinný, postupně na ně přes odběratelsko-dodavatelský řetězec bude dopadat,“ dodává Radka Pokorná.

Příspěvky z konference je možné shlédnout na youtube.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9NNbAzX3OPi60j8XvhpQjIFGNQVgoq7R