Jak srozumitelně komunikovat, co obnáší sociální podnikání? Jaké budou priority pro následující roky v kontextu vývoje sociální ekonomiky nejen v ČR, ale i na evropské úrovni? Jak TESSEA a zákon o registrovaném sociálním podniku? Jak zvládat práci v sociálním podniku a nevyhořet?

Více jak 20 zástupců členů TESSEA se sjelo do Broumovského výběžku na setkání, které proběhlo 4. – 6. října 2023. To bylo z většiny zasvěceno strategickému plánování. Diskuze probíhaly ve výjimečných prostorách Broumovského kláštera, kde bylo zajištěno i ubytování.

Soustředěnou a plodnou práci v klášteře doplnila nečekaně bohatá exkurze budovy, která prošla dramatickou historií (od válek přes internaci řádových sester v 50. letech 20. století po ukrývání a objevení Turínského plátna). Dále procházka po městě s výkladem hybatele Jana Školníka, zakladatele Agentury pro rozvoj Broumovska. Dozvěděli jsme se také, jak to bylo s odvážnou kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

Došlo i na večerní táborák a návštěvu Tiskárny Broumov, sociálního podniku, který je společně s Agenturou pro rozvoj Broumovska členem TESSEA.