Jaký bude mít rámec ESG vliv na podnikání? Co budou obnášet jednotlivé pilíře E (environment), S (social) a G (governance)? Jaký z toho budou mít přínos sociální, malé a střední podniky? Těmto otázkám se věnoval 2. ročník Fóra sociální ekonomiky ForSEk´23 v Liberci.
 
19. října 2023 se v nově zrenovovaném paláci Liebieg sešli zástupci sociálních podniků, některých krajů - včetně Libereckého, CzechInvestu a TESSEA, která byla partnerem akce, aby prodiskutovali ESG principy z pohledu sociálně odpovědného podnikání jako inspiračního zdroje.
 
Akci zahájil Radek Dražil za pořádající sociální podnik TEXman a Zdeněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Pan Miklík představil plány ohledně podpory rozvoje sociální ekonomiky a udržitelného podnikání včetně sociálních firem. Půjde nejen o prostředky z rozpočtu LIbereckého kraje, ale také o zohledňování principů udržitelnosti a sociálních aspektů v rámci odpovědného zadávání veřejných zakázek.
 
Markéta Vinkelhoferová z TESSEA a Laura Mitroliosová z CIRAA představily ve svém příspěvku srozumitelnou formou rámec ESG, jeho standardy, dopady na podnikání a příležitosti pro (nejen) pro sociální podniky.
 
Michal Krejčí z Pro-Charitu, Mauricio Espinosa z CLEANEE.cz a Daniel Galandr z Pro Péči ukázali na příkladu svých firem z vlastní praxe možné formy spolupráce sociálních podniků s firemním sektorem.

Zuzana Dudáková přiblížila, jak Sociální podnik kavárna Modrý domeček spolupracuje s pražskými firmami, kterým nabízí kromě jiného i odpovědný catering.
 
Jana Smetanová a Pavel Doležal z CIRI - Centra rozvoje a investic v Hradci Králové přispěli novinkami z Královehradeckého kraje, který je dlouhodobě vzorem a inspirací v oblasti podpory sociálního podnikání - nově třeba soutěží o inspirativní sociální podnik a ESG vouchery. 
 
Jarmila Menšíková informovala o vzdělávacích aktivitách v projektu RESP - Rozvoj ekosystému sociálního podnikání a podpoře sociálního podnikání ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 
Všem vystupujícím i účastníkům děkujeme za zájem o téma odpovědného podnikání. Díky patří také sociální firmě MCU KOLOSEUM, o. p. s., která nám všem připravila skvělý catering a APe Pražírna a balírna s.r.o. z Křižan za její výbornou kávu.
 
Radek Dražil (TEXman Liberec)