Rekordní stovka účastníků se 15. listopadu 2023 sešla na šestém ročníku Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové. Na nabitém programu se podílela i TESSEA, jejíž aktuální aktivity prezentoval Karel Rychtář. Další členové TESSEA se zúčastnili jak konference, tak i doprovodného programu včetně zajištění cateringu. V úvodu vystoupili radní Královéhradeckého a Libereckého kraje, o aktuální situaci v projednávání zákona o sociálním podniku informoval Ondřej Závodský. Další vystoupení informovala o zkušenostech MPSV ČR s administrací výzvy OPZ+ č. 24 (Karel Gregor), o rozvoji projektu systémového projektu RESP (Jana Řehořková) a Jana Smetanová o bohatých aktivitách Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) a Královéhradeckého kraje. Samozřejmě doplněna o zajímavé příklady z praxe.  

Mezi jinými zazněly tyto zajímavé informace:

  • Návrh zákona o sociálním podniku prošel projednáním v komisích Legislativní rady vlády, čeká na projednání v plénu a následně ve vládě. Je technicky rozdělen na dvě normy (základní a doprovodné novely dotčených zákonů), došlo k některým změnám, základ návrhu zůstává.
  • V rámci výzvy OPZ+ č. 24 je čerpána zatím jen část alokace, výzva je prodloužena do 3. dubna 2024, od ledna zřejmě dojde ke zvýšení hranice de-minimis z 200 na 300 tis. EUR, trvá velký podíl neúspěšných žádostí po formální i věcné stránce.
  • Součástí produktu S-podnik Národní rozvojové banky bude od nového roku možnost využít poradenství a mentoringu.
  • Královéhradecký kraj připravuje i pro rok 2024 řadu programů a projektů na podporu sociálních podniků včetně grantového programu, vzniku S-pointu, burzy filantropie a nabídky dílčí podpory v rámci CIRI.

Druhý panel byl věnován tématu ESG a jeho potenciálu pro rozvoj sociálních podniků. Po úvodní prezentaci (Táňa Plecháčková z NROS) zaujal zejména příklad spolupráce sociálních podniků Pro Charitu s obchodními korporacemi, který již dnes naplňuje očekávaný model.

Mimo vlastní program se uskutečnila i řada dílčích setkání a schůzek, která mohou být začátkem tolik potřebné spolupráce a síťování sociálních podniků a jejich organizací.

Více informací a fotogalerie je na tomto odkazu.

Karel Rychtář

02 KR 6.veletrh v HK.jpg