Ministerstvo práce a sociálních věcí vložilo 5. února 2024 do systému EKLEP aktualizované znění návrhu zákona o sociálním podniku. Jde o komplexně přepracovaný návrh - zákon se má nově jmenovat zákon o integračním sociálním podniku. Přesné znění návrhu včetně doprovodných textů naleznete na portálu ODok zde zde. Nyní text návrhu a všechny relevantní dokumenty studujeme a 

podrobnější reakci na nový návrh zveřejníme v týdnu od 19. února 2024.