Dne 19.5. 2021 se konalo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR slavnostní vyhlášení jubilejního 20. ročníku soutěže o Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a Národní ceny kvality ČR v programu EXCELENCE a START PLUS. V jednotlivých kategoriích bylo [...]
V rámci projektu „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“, nabízíme informace a podporu v oblasti sociálního podnikání zdarma. Zájemci mohou konkrétně využít následující aktivity:   Poradenství prostřednictvím lokálních [...]
Souhrnná výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu je v pořadí prvním výstupem projektu TAČR TL04000013 Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení.Cílem projektu, řešeného v období říjen 2020 až září 2022, je [...]
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN ze dne 22. března 2021: Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou nestátní neziskovou organizací a zaměstnávají alespoň 1 osobu, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým [...]
K četným dotazům na povinnost testování zaměstnanců sociálních podniků, které jsou součástí většího subjektu, zpravidla spolku nebo ústavu. Nařízení vlády ukládají povinnost testování zaměstnanců (od 15.3. v pásmu od 10 – 50 osob) zaměstnavatelům ve [...]
Do aktualit budeme od nynejška zařazovat medializaci aktivit našich členských sociálních podniků. Dnes začínáme Českotěšínským Trianonem, který úspěšně funguje už 18 rokem: [...]
Aliance na obhajobu evropského pilíře sociálních práv, jejímž členem je několik významných evropských asociací včetně Social Economy Europe a Social Platform, vydala 22.2. 2021 společné prohlášení, které adresovala všem 27 ministrům práce a sociálních věcí. Dopis s [...]
V současné době probíhají jednání o prodloužení a upgrade systémového projektu MPSV ČR „Podpora sociálního podnikání pokračuje“, který je společně s výzvou ČMZRB „S-podnik“ aktuálně jedinou formou podpory SP po ukončení výzev z programu OPZ ESF [...]
Významnou část integračních sociálních podniků tvoří uznaní zaměstnavatelé na tzv. „chráněném“ trhu práce, zaměstnávající většinu osob se zdravotním postižením, podporovaní příspěvkem dle §78a zákona o zaměstnanosti. Se zhoršováním epidemiologické situace a [...]
Loňský rok byl opravdu v mnoha ohledech výjimečný. Pandemie koronaviru zpomalila a přidusila celý svět. Mnohé obory to přivedlo do krize a zároveň zastínilo dlouhodobý vážný problém: klimatickou změnu. Při redukci dopravy a výroby se lidé v mnohých částech světa [...]
MPO zveřejnilo již na přelomu roku program COVID – gastro, na základě kterého je možno poskytovat kompenzace gastronomickým provozům, které jsou uzavřeny v rámci koronavirových opatření. Původní verze programu byla určena pro právní subjekty – podnikatele nebo obchodní [...]
Pro sociální podnikatele, kteří jsou zaměstnavateli více než 50% OZP zveřejnilo MPSV ČR zveřejnilo zde, informaci ke končícímu tříletému období pro uznání ZZP k nároku na příspěvek. Dohody uzavřené v roce 2018 je nutné obnovit nejpozději do 3 měsíců po skončení [...]
Paní ministryně odpověděla na náš otevřený dopis již v prosinci, ujistila nás, že se problematikou bude i nadále zabývat. V dalším obsahu odpovědi odkázala na obecně platné kompenzační nástroje Antivirus, Covid – nájemné a další, které mohou využívat sociální [...]
V Praze, dne 5. listopadu 2020 Vážená paní ministryně, jako skupina nejvýznamnějších zástupců sociálních podniků v ČR a sdružení podporujících sociální podniky se na Vás obracíme s požadavkem na zajištění jednoduché a administrativně nenáročné kompenzace dopadů [...]
Dobrá zpráva pro sociální podniky – zaměstnavatele OZP Jak jste byli informováni, už od počátku roku čekáme na projednání Nařízení vlády ke zvýšení příspěvku dle §78a zákona o zaměstnanosti. Teprve po dlouhých diskusích a několika odkladech projednala vláda návrh [...]