V Praze, dne 5. listopadu 2020 Vážená paní ministryně, jako skupina nejvýznamnějších zástupců sociálních podniků v ČR a sdružení podporujících sociální podniky se na Vás obracíme s požadavkem na zajištění jednoduché a administrativně nenáročné kompenzace dopadů [...]
Dobrá zpráva pro sociální podniky – zaměstnavatele OZP Jak jste byli informováni, už od počátku roku čekáme na projednání Nařízení vlády ke zvýšení příspěvku dle §78a zákona o zaměstnanosti. Teprve po dlouhých diskusích a několika odkladech projednala vláda návrh [...]
5 chytrých kroků k rozvoji sociálního podnikání v ČR podle TESSEA (9. 9. 2020) 1.) Do přípravy legislativy (zákona o sociálním podniku) zapojit oficiální zástupce sociálních podniků.2.) Zpracovat národní a regionální strategie sociálního podnikání. Nositelem strategií [...]
Pozvánka na členskou schůzi TESSEA ČR, z.s. která se koná dne 9. září 2020 od 10.00v Praze, v areálu Toulcův dvůr, z.s., Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivařs tímto navrženým programem1. Zahájení, prezence2. Volba předsednictva, komise mandátové a návrhové3. Zpráva o [...]
Webinář: Krize jako příležitost pořádá TESSEA a Evropské sítě integračních sociálních podniků ENSIE. Kdy: 11. června 2020, 13:00 - 15:00 Vystoupí zástupci mezinárodní sítě ENSIE a nastíní situaci sociálních podniků v Evropě v době (post)koronavirové, za TESSEA [...]
Webinář pořádala TESSEA a Evropská sítě integračních sociálních podniků ENSIE a hlavním tématem byla situace sociálních podniků v době koronavirové a post-koronavirové. Irma Botic z ENSIE nás jednak seznámila s cíli a aktivitami samotné ENSIE, ale [...]
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo z důvodů zmírnění negativních dopadů souvisejících s šířením onemocnění COVID-19 na chráněný trh práce dílčí úpravy týkající se právě zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu [...]
Program ochrany zaměstnanosti Antivirus pomůže zaměstnavatelům ochránit pracovní místa, aby nedocházelo k propouštění. Program byl 31. 3. 2020 vládou ČR schválen a od 6. 4. 2020 je možné žádat. Podobné informace na webu MPSV včetně videonávodu na vyplnění žádosti. Pro [...]
Vážení členové, prosíme o vyplnění rychlé ankety týkající se aktuálních a předpokládaných dopadů pandemie na vaši obchodní, personální a ekonomickou situaci. Jsme si vědomi, že jen část odpovědí se může opírat o závazné informace, situace se vyvíjí rychle. Přesto [...]
Podpora sociálního podnikání v nejisté době koronavirové   Advokační  TESSEA je v kontaktu s MPSV, Úřadem vlády a dalšími relevantními místy a dává podněty, aby podpora sociálního podnikání v těchto nejistých dobách byla i nad rámec [...]
Sociální podnikání a koronavirus Sociální podniky, hlavně v jejich integrační podobě, zaměstnávající různě znevýhodněné osoby, se staly už běžnou součástí našeho světa, který začíná chápat, že kvalitu života si tak docela nelze „koupit“ zajištěním [...]
Vážení členové TESSEA, uvědomujeme si, že situace není jednoduchá a důsledky koronaviru dolehnou v plném rozsahu na všechny a mohou být horší než v letech ekonomické krize a její doznívání 2009-11. Vzhledem k charakteru činnosti sociálních podniků se projeví různě a v [...]
Informace o výsledku šetření mezi sociálními podniky v ČR V závěru roku 2019 byl dokončen poměrně rozsáhlý průzkum mezi cca 400 sociálními podniky v ČR, který zadalo MPSV ČR a na kterém se podíleli i někteří naši členové. Návratnost téměř 50% oslovených dává [...]
Jednání Plánovací komise dne 14. ledna 2020 se zúčastnil Karel Rychtář jako společný zástupce P3 a TESSEA. Na základě předloženého návrhu a diskuse se podařilo do obou výzev prosadit rozšíření podporovaných aktivit komunitních center o „podporu (nekomerčních) aktivit [...]
Jak jistě víte, novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004Sb. uveřejněná ve sbírce zákonů pod č. 365 schválila zvýšení příspěvku za IV.Q.2019. Součástí schválené novely je i zmocnění vlády k rozhodnutí o zvýšení příspěvku pro rok 2020 (a další). Samozřejmě [...]