Přihlášení

Členství v TESSEA je dvojího druhu – řádné a přidružené: 

Řádným členem se může stát osoba, která je podle Stanov sociálním podnikem nebo právnická osoba, která sdružuje nebo zastřešuje sociální podniky (regionální zastřešující organizace). Kdo je sociální podnik najdete zde.

Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné členství (není sociálním podnikem nebo zastřešující regionální organizací – k tomu více zde).

ŘÁDNÝM ČLENSTVÍM V TESSEA ZÍSKÁTE PŘEDEVŠÍM:

  • přístup k těm nejčerstvějším informacím o sociálním podnikání formou Zpravodaje TESSEA, webu, ale i telefonicky 
  • příležitost ovlivňovat strategické dokumenty a zákonné normy v oblasti sociálního podnikání
  • možnost zdarma inzerovat a informovat o svých službách či výrobcích na webu www.tessea.cz a ve zpravodaji TESSEA
  • poradenskou a konzultační podporu se slevou
  • slevy na seminářích partnerských organizací
  • možnost zprostředkování kontaktů v ČR, zahraničí i akademickém sektoru

PŘIDRUŽENÝM ČLENSTVÍM V TESSEA ZÍSKÁTE PŘEDEVŠÍM:

  • přístup k těm nejčerstvějším informacím o sociálním podnikání formou Zpravodaje TESSEA, webu, ale i telefonicky 
  • možnost zdarma inzerovat a informovat o svých službách či výrobcích na webu www.tessea.cz a ve zpravodaji TESSEA
  • možnost zprostředkování kontaktů v ČR, zahraničí i akademickém sektoru

 

 

S členstvím v nově vzniklém spolku je spojeno i zavedení členských příspěvků, tak aby kancelář TESSEA mohla být svým členům prospěšná a aby mohla fungovat efektivně.   

V případě, že se zajímáte o členství ve spolku, počítejte tedy prosím s těmito příspěvky (platí i pro dosavadní členy TESSEA):

Řádné členství: 3000 Kč / rok
Přidružené členství: 1000 Kč / rok

Pro zájemce o přidružené členství, který je studentem do 26 let (prezenční forma studia), OZP nebo seniorem od 65 let nabízíme 50 % sleva.

Bankovní spojení:  2900880954/2010, Fio banka, a.s.

Slevu uplatníte takto: Po úspěšné registraci na www Vám bude na váš mail zaslána přihláška v pdf, kterou nám budete posílat na adresu našeho sídla. Do obálky prosím přiložte kopii průkazu, který Váš stav (student / OZP / 65+) potvrzuje.

 

Členské příspěvky 2017

Správní rada se shodla na placení členských příspěvků 1 x ročně na základě vystavené zálohové faktury, která bude zaslána členům k 15. 1. 2017.

 

Přihlášky do TESSEA ČR, z. s.

Prosím, vyberte si, jestli se chcete stát řádný nebo přidruženým členem TESSEA.

Pro více informací kontaktujte: kancelar@tessea.cz.