Členství v TESSEA je dvojího druhu – řádné a přidružené: 

Řádným členem se může stát osoba, která je podle Stanov sociálním podnikem nebo právnická osoba, která sdružuje nebo zastřešuje sociální podniky (regionální zastřešující organizace). Kdo je sociální podnik najdete zde.

Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné členství (není sociálním podnikem nebo zastřešující regionální organizací – k tomu více zde).

 

Jak se stát členem?

V případě zájmu o členství prosím pište na: kancelar@tessea.cz.

 

Kdo je sociálním podnikem?

Sociální podnik je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která splňuje všechny podmínky řádného členství dle Stanov, tj.: 

  1. transparentně se hlásí k sociálnímu podnikání,
  2. její společensky prospěšný cíl je naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit,
  3. má své webové stránky, na nichž zveřejňuje informace o své činnosti,
  4. souhlasí se zveřejňováním údajů v jednotné databázi; rozsah údajů stanoví rozhodnutím Ředitel a tyto údaje Spolek zveřejní na svých webových stránkách,
  5. předloží doporučení k přijetí za řádného člena od dvou řádných členů Spolku,
  6. není osobou veřejného práva ani příspěvkovou organizací a na její řízení nemá většinový vliv osoba veřejného práva.

 

Pokud je řádným členem podnikající fyzická osoba, je nezbytné, aby měla navíc uzavřen pracovní poměr s minimálně jedním zaměstnancem.

Zakladatelé Spolku se řádnými členy Spolku stávají bez dalšího dnem jeho založení.

 

Kdo je "zastřešující organizací”?

Řádným členem TESSEA se může stát také tzv. zastřešující organizace. 

Jedná se o právnickou osobu, která sdružuje nebo zastřešuje sociální podniky, pokud podmínky pro své členy – sociální podniky stanovuje stejným nebo alespoň obdobným způsobem jako Stanovy TESSEA. O tom, zda jsou podmínky sociálního podniku stanoveny stejným nebo alespoň obdobným způsobem, rozhoduje Správní rada Spolku; takové rozhodnutí Správní rady pak nahrazuje jedno ze dvou doporučení, které jsou podmínkou k přijetí za řádného člena Spolku.

Platí, že členstvím zastřešující organizace nevzniká členství sociálních podniků, které tato osoba zastřešuje (které jsou jejími členy) a opačně.

 

Další otázky?

Obraťte se na nás mailem nebo telefonicky, vaše dotazy ke členství rádi zodpovíme.