S členstvím v nově vzniklém spolku je spojeno i zavedení členských příspěvků, tak aby kancelář TESSEA mohla být svým členům prospěšná a aby mohla fungovat efektivně.   

V případě, že se zajímáte o členství ve spolku, počítejte tedy prosím s těmito příspěvky (platí i pro dosavadní členy TESSEA):

Řádné členství: 3000 Kč / rok
Přidružené členství: 1000 Kč / rok

Pro zájemce o přidružené členství, který je studentem do 26 let (prezenční forma studia), OZP nebo seniorem od 65 let nabízíme 50 % sleva.

Bankovní spojení:  2900880954/2010, Fio banka, a.s.

Slevu uplatníte takto: Po úspěšné registraci na www Vám bude na váš mail zaslána přihláška v pdf, kterou nám budete posílat na adresu našeho sídla. Do obálky prosím přiložte kopii průkazu, který Váš stav (student / OZP / 65+) potvrzuje.

 

Členské příspěvky 2017

Správní rada se shodla na placení členských příspěvků 1 x ročně na základě vystavené zálohové faktury, která bude zaslána členům k 15. 1. 2017.