ŘÁDNÝM ČLENSTVÍM V TESSEA ZÍSKÁTE PŘEDEVŠÍM:

  • přístup k těm nejčerstvějším informacím o sociálním podnikání formou Zpravodaje TESSEA, webu, ale i telefonicky 
  • příležitost ovlivňovat strategické dokumenty a zákonné normy v oblasti sociálního podnikání
  • možnost zdarma inzerovat a informovat o svých službách či výrobcích na webu www.tessea.cz a ve zpravodaji TESSEA
  • poradenskou a konzultační podporu se slevou
  • slevy na seminářích partnerských organizací
  • možnost zprostředkování kontaktů v ČR, zahraničí i akademickém sektoru

PŘIDRUŽENÝM ČLENSTVÍM V TESSEA ZÍSKÁTE PŘEDEVŠÍM:

  • přístup k těm nejčerstvějším informacím o sociálním podnikání formou Zpravodaje TESSEA, webu, ale i telefonicky 
  • možnost zdarma inzerovat a informovat o svých službách či výrobcích na webu www.tessea.cz a ve zpravodaji TESSEA
  • možnost zprostředkování kontaktů v ČR, zahraničí i akademickém sektoru