Přihlášení

Přihlášky do TESSEA ČR, z. s.

Prosím, vyberte si, jestli se chcete stát řádný nebo přidruženým členem TESSEA.

Pro více informací kontaktujte: kancelar@tessea.cz.

 

Řádné členství:

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

FYZICKÁ OSOBA

 

UPOZORNĚNÍ  ŘÁDNÉMU ČLENSTVÍ:

Řádným členem se může stát pouze sociální podnik, který sociálně podniká minimálně 2 roky. Pro úspěšné vyplnění přihlášky si předem připravte:

  • aktuální verzi zakladatelského dokumentu ve formátu PDF (zakladatelská listina/společenská smlouva/stanovy apod.), ve kterém se hlásíte k principům sociálního podniku, případně čestné prohlášení (OSVČ)
  • výsledovku a rozvahu za 2 uzavřená účetní období
  • doporučení od dvou zakladatelů, nebo řádných členů TESSEA ČR - naskenované v PDF. Vzor najdete zde.

Podmínkou řádného členství jsou 2 doporučení. Jedno doporučení je podloženo osobní návštěvou zakladatele, nebo řádného člena, který musí znát sociální podnik osobně a zaručit se za jeho dobré fungování. Pokud se jedná o sociální podnik, který nikdo ze zakladatelů, nebo  řádných členů osobně nezná, požádá ředitelka jiný sociální podnik v daném regionu, který je řádným členem TESSEA, aby provedl osobní návštěvu a pokud shledá tento sociální podnik důvěryhodným, zpracuje písemné doporučení. Druhé doporučení není podmíněno osobní návštěvou sociálního podniku.

 

Zakladatelé TESSEA jsou:

Po registraci Vám bude doručeno pdf se základními údaji, následně bude Vaše členství projednáno správní radou TESSEA ČR, z. s.  Po schválení Vašeho členství budete vyzváni k zaplacení členského příspěvku 3000 Kč/rok.

Po platbě a schválení Vašeho členství správní radou spolku se stanete řádným členem a Váš profil bude zveřejněn na webu - v seznamu členů i v nabídce členů.  

 

Přidružené členství:

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

FYZICKÁ OSOBA

 

Po registraci budete vyzváni k zaplacení členského příspvěku 1000 Kč/rok (možnost slev zjistíte zde). Na Váš mail Vám bude doručeno pdf se základními údaji. 

Pro přihlášení k přidruženému členství není třeba dokládat žádné dokumenty či doporučení.

Po platbě a schválení Vašeho členství správní radou spolku se stanete přidruženým členem a Váš profil bude zveřejněn na webu.

 

 

TESSEA plně respektuje Vaše soukromí a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Uoou provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona a poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů).
Zde je k dispozici náhled naší registrace.