Kokoza, o. p. s.

https://www.kokoza.cz

MATEŘSKÁ ORGANIZACE:

KOKOZA, o.p.s.

Bubenské nábřeží 306/13, Holešovice, Praha, IČ: 24228630

Kraj, kde působíme:
 • Hlavní město Praha
Předmět činnosti:
 • Obchod
 • Odpady a recyklace
 • Údržba zeleně a technické služby
 • Vzdělávání a školení

NAŠE AKTIVITY

V Kokoze od roku 2012 s radostí pomáháme lidem z města kompostovat a pěstovat. Mrkev, bylinky i vztahy. Věříme, že soužití člověka a přírody nejvíce podpoříme šířením myšlenky uzavřeného cyklu jídla mezi širokou i odbornou veřejnost. Proto vytváříme partnerství s veřejnou správou nebo firmami, kterým pomáháme s udržitelností, budováním firemní kultury, komunitních zahrad či zpracováním bioodpadu. Vytváříme smysluplné pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

Nabízíme

 • pro instituce a podniky nabízíme:
  - audit bioodpadu
  - návrh řešení třídění a kompostování bioodpadu
  - návrhy a realizace komunitních zahrad
  - návrhy a realizace komunitního kompostování
  - mentoring
  - série workshopů zaměřené na uzavřený cyklus jídla
  - nákup, výroba a prodej produktů pro zelené a jedlé město: vyvýšené záhony, exteriérové i interiérové kompostéry, nádoby na bioodpad, hmyzodomy