MENS SANA, z.ú.

www.menssana.cz  


Co děláme?

Poslání společnosti MENS SANA, z.ú. je formulováno následovně: Lidem se zkušeností s duševní nemocí a lidem s kognitivním deficitem nabízíme prostor k sebevyjádření, pomoc a podporu při zvládání běžného života, včetně podpory jejich zaměstnávání, a překonávání předsudků ve společnosti.


Předmět podnikání

  • Terénní práce, sociální integrace a služby
  • Textilní výroba, oděvní výroba, obuv
  • Ostatní

 

Předmět činnosti

Hlavní činností MENS SANA, z.ú. je poskytování registrovaných sociálních služeb, sociální rehabilitace a podpory samostatného bydlení. Společnost realizuje kognitivní rehabilitaci, socioterapeutické programy, pracovní rehabilitaci a podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 


Společenská prospěšnost našeho podnikání

  • oblast životního prostředí a ekologie

Zaměstnávané skupiny osob

  • lidé se zdravotním postižením

 

Právní forma

zapsaný ústav


 

Rok založení

1996


Počet zaměstnanců

53


Poskytované služby

Hlavní činností MENS SANA, z.ú. je poskytování registrovaných sociálních služeb, sociální rehabilitace a podpory samostatného bydlení. Společnost realizuje kognitivní rehabilitaci, socioterapeutické programy, pracovní rehabilitaci a podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (duševním onemocněním a kognitivním deficitem). Poskytuje doplňkové služby, vzdělávací, volnočasové, preventivní a destigmatizační programy. Provozujeme vlastní Centrum trénování paměti - ojedinělé pracoviště svého druhu na území Moravskoslezského kraje, které nabízí poskytování trénování kognitivních funkcí mozku i pro jiné cílové skupiny (senioři, studenti, podnikatelé, veřejnost). Příjemci našich služeb jsou zejména uživatelé s duševní poruchou spadající do kategorie SMI – představují skupinu onemocnění a poruch, které ovlivňují především lidské myšlení, prožívání nebo vztahy s okolím. Mezi rozšířená duševní onemocnění dnes patří deprese, bipolární porucha, demence, schizofrenie a další. V rámci další naší činnosti nabízíme a poskytujeme poradenství a psychologickou pomoc nejen osobám s duševním onemocněním, ale i jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým. Realizujeme vzdělávací programy a kreativní workshopy pro děti a mládež, studenty středních a vysokých škol v regionu. Cílem všech služeb MENS SANA je pomáhat lidem žít v přirozeném prostředí a nabízet „potřebné“ služby lidem s duševním a neurokognitivním onemocněním. Nechceme lidi „přeslužbovávat“, ale chceme, aby lidi ze sociálním a zdravotním znevýhodněním měli stejná práva na důstojný život v přirozeném prostředí stejně jako lidé z majoritní společnosti.


 

 


Fotogalerie