V rámci TESSEA můžete využít konzultací následujících expertů, v případě zájmu pište na kancelar@tessea.cz .

 

ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU / MANAGEMENT A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 

Ing. Karel Rychtář

Kontakt: karel.rychtar@tessea.cz 

 • krizový plán a krizové řízení
 • zdroje financování
 • předpoklady pro vznik, udržení a rozvoj sociálního podniku
 • podnikatelské zaměření
 • vztahy v sociálním podniku.

 

PhDr. Ing. Petra Francová

Kontakt: petra.francova@p-p-p.cz 

 • zapracování principů sociálního podniku do zakladatelských dokumentů,
 • pomoc s výběrem vhodné právní formy pro sociální podnikání,
 • podnikatelské poradenství v oblasti psaní podnikatelských záměrů a zakládání sociálních podniků,
 • jak naplňovat principy sociálního podniku v praxi,
 • strategické plánování a management sociálních podniků,
 • podpora při řízení změny,
 • zpracování podnikatelského plánu pro již fungující sociální podniky.

 

EVNIROMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

Mgr. Markéta Vinkelhoferová

Kontakt: marketa.vinkelhoferova@tessea.cz 

 • principy environmentálního sociálního podniku
 • principy fair trade,
 • aplikace Cílů udržitelného rozvoje v praxi
 • příprava a konzultace podnikatelského plánu, proveditelnost záměru, udržitelnost podnikatelských aktivit (finanční a lidská)
 • management sociálního podniku
 • marketing a PR.

 

MARKETING a PR

 • marketing a PR v sociálním podniku - jak na to,
 • komunikace značky sociální podnik,
 • marketingový audit, nastavení kompetencí pracovníků,
 • tvorba marketingového/podnikatelského plánu,
 • Customer Relationship management (CRM), komunikační plány.

 

PERSONALISTIKA / SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

 • znalost specifik cílových skupin,
 • zkušenost s realizací pracovně integračních programů pro nezaměstnané, 
 • zkušenost s prostupným zaměstnáváním mládeže bez kvalifikace,
 • konzultace k podnikatelským záměrům.