Významnou část integračních sociálních podniků tvoří uznaní zaměstnavatelé na tzv. „chráněném“ trhu práce, zaměstnávající většinu osob se zdravotním postižením, podporovaní příspěvkem dle §78a zákona o zaměstnanosti.

Se zhoršováním epidemiologické situace a trváním mimořádných opatření vlády zůstává v platnosti možnost žádat o příspěvek i na zaměstnance, kteří jsou v karanténě nebo z důvodu výpadku zakázek nemohou pracovat.

Pro rok 2021 ale došlo i k dalšímu zvýšení minimální mzdy, které společně s poklesem tržeb a růstem nákladů není kompenzováno ani částečným zvýšením příspěvku. Aktuálně jsme ve spolupráci se zainteresovanými partnery zahájili jednání s MPSV ČR, návrh na zvýšení příspěvku bude i na programu jednání Vládního výboru pro OZP v polovině března.

Situaci zhoršují i další faktory, zejména v souvislosti s testováním zaměstnanců, obstaráním ochranných pomůcek a omezením pohybu. MPSV ČR zatím na naše návrhy a požadavky – například k uplatnění nákladů na pořízení respirátorů v rámci příspěvku, reaguje negativně nebo zdrženlivě.

O dalším postupu jednání budeme informovat.