Principy sociálního podniku

TESSEA nabízí všem sociálním podnikům i zájemcům o jejich založení aktualizované principy sociálního podniku. Sociální podnikání stojí na třech pilířích: sociální, ekonomické a environmentální udržitelnosti.

Kodex sociálního podniku

Srozumitelné a motivační

Sociální podnikání podle TESSEA stojí na 3 principech: sociálním, ekonomickém a environmentálním. Principy sociálního podniku byly naposledy aktualizované v roce 2011, když TESSEA působila ještě jako neformální platforma. Poslední dobou vyvstávala mezi sociálními podniky potřeba principy zjednodušit, aby byly nejen srozumitelné, ale i motivační.

Principy sociálního podniku v kostce 

Principy pomáhají sociálním podnikatelům držet směr

Přínos pro praxi

Skupina zástupců dlouholetých sociálních podniků přišla jak s aktuálními definicemi sociální ekonomiky, sociálního podnikání a podniku, tak přehlednějšími tabulkami principů obecného a integračního sociálního podniku. Důležitá byla nejen srozumitelnost a přínos pro praxi, ale i motivovat podniky principy naplňovat (ne odrazovat či vynucovat zbytečné papírování). Přínosem pro praxi sociálních firem se rozumí považovat principy za něco, o co se můžeme opřít, co je vodítkem pro dlouhodobou prosperitu.

Jak byly principy aktualizovány?

V letech 2022 - 2023 pracovní skupina Definice a principy pod taktovkou expertky Petry Francové, složená ze zástupců členských sociálních podniků TESSEA (Fair & Bio pražírna, FOVY, Maturus, TEXman, Kokoza, 1. Valašská dílna, Envira a další) v rámci pravidelných setkáních diskutovali každý princip ve světle současného dění v české sféře sociální ekonomiky a mezinárodních trendů.  Definice i principy schválila členská schůze TESSEA v červnu 2023.

Přišli také s aktuálními definicemi sociální ekonomiky, sociálního podnikání a podniku. Definice i principy schválila členská schůze TESSEA v červnu 2023. Všechny tabulky principů jsou ke stažení níže.

Shrnutí toho nejdůležitějšího

Bylo považováno za důležité, aby principy odrážely nejen praxi v ČR (většina českých podniků je integračních, environmentálních přibývá pomalu), ale i zahraniční zkušenosti (důraz na zapojení pracovníků do chodu podniku a posílení environmentálních principů). 

Klíčová pro porozumění sociální ekonomice jsou jasná sdělení, proto byl vytvořen Kodex integračního sociálního podniku. Kodex v deseti bodech přináší ty nejdůležitější hodnoty, na kterých by sociální podnik měl stát a je ke stažení zde.

Jak se pozná sociální podnik?

Sada principů sociálního podniku sloužila například i pro vytvoření tzv. Identifikátoru sociálního podniku, na kterém se TESSEA spolupodílela. Identifikátor je možné vyplnit i nanečisto a ověřit si tak, zda podnik splňuje většinu důležitých principů.

To je povinné, pokud si firma chce říkat sociální podnik a objevit se v Adresáři sociálních podniků na webu České sociální podnikání. Zbývá dodat, že z původních principů TESSEA vychází dodnes Ministerstvo práce sociálních věcí (i mnohé další instituce - například kraje) nejen při nastavování dotačních titulů na podporu sociálního podnikání.