Kolegové z Katedry ekonomických a manažerských studií Univerzity Palackého v Olomouci a TESSEA pokročili dále v rámci výzkumu zaměřeného na krizové řízení českých sociálních podniků, financovaného Technologickou agenturou ČR. Na již dříve publikovanou zprávu založenou na rozhovorech se sociálními podnikateli (k připomenutí zde) navázalo dotazníkové šetření a expertní hodnocení. Provedený výzkum mimo jiné přináší odpovědi na následující otázky: Jak jsou české sociální podniky připraveny na krizi? Co je dělá nejvíce zranitelnými? A co nejzásadněji brání rozvoji sociálního podnikání v České republice?

Nové výzkumné zprávy jsou k dispozici ke stažení:

Výzkumná zpráva z kvantitativního výzkumu

Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu

Výzkumná zpráva z expertního hodnocení