Krizové řízení v sociálních podnicích
 
Publikace Krizové řízení sociálních podniků vznikla v rámci projektu TAČR zaměřeném na krizový management v době pandemie covid-19. Navazuje na výzkum, který prováděli kolegové z Katedry ekonomických a manažerských studií Univerzity Palackého v Olomouci a TESSEA. Provedený výzkum i kniha mimo jiné přináší odpovědi na následující otázky: Jak jsou české sociální podniky připraveny na krizi? Co je dělá nejvíce zranitelnými? A co nejzásadněji brání rozvoji sociálního podnikání v České republice?
 
Zranitelnosti a hrozby
Kniha je rozdělena do pěti hlavních kapitol, které se postupně zabývají vymezením a postavením konceptu sociálního podnikání v České republice, řízením rizik v sociálních podnicích včetně práce s jevy, jakými jsou hrozby a zranitelnosti, dále je pojednáno o možných přístupech ke krizovému řízení obecně a aktuálním stavu krizového řízení v českých sociálních podnicích. 
 
Krizové plány a krize jako příležitost
Následně autoři vysvětlují, jak vhodně v praxi sociálních podniků implementovat principy krizového řízení, nevyjímaje tvorbu krizových scénářů, krizových plánů a nastavení krizové komunikace. Poslední kapitola se věnuje pohledu na krizi nejen jako na nežádoucí situaci, ale také jako příležitost pro možný rozvoj sociálních podniků.
 
Publikace vznikla v rámci projektu Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení, spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Autoři knihy: Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D., Mgr. Michal Müller, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D., doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
Na knize se podílella i TESSEA, jmenovitě Petra Francová, Markéta Vinkelhoferová a Karel Rychtář. Poděkování patří také všem zástupcům sociálních podniků, kteří se ochotně zapojili do tohoto výzkumu a bez kterých

by uskutečnění výzkumu nebylo možné!

Stáhnout publikaci Krizové řízení sociálních podniků