TESSEA je autorem definic sociálního podnikání, sociálního podniku a integračního sociálního podniku, které jsou v souladu se znaky mezinárodní výzkumné sítě EMES. Tyto definice jsou v České republice běžně přejímané jako zaužívané a sdílené. Používají ve stejné podobě od roku 2011.


Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.


Sociálním podnikem se dle definice TESSEA rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

TESSEA je současně autorem principů a indikátorů sociálního podniku, které jsou velmi důležité pro rozpoznání toho, kdo je sociálním podnikem. TESSEA tabulky několikrát upravovala, protože reagovala na zkušenosti z praxe. K poslední úpravě tabulky principů a indikátorů sociálního podniku došlo v říjnu 2014 a v této podobě jsou uvedeny na našem webu.

Pro obecný sociální podnik je stanoveno celkem 19 indikátorů, z toho 8 povinných. Podnik by měl splnit všechny povinné a celkově více než 80%, tedy alespoň 16 indikátorů, aby se mohl kvalifikovat jako sociální podnik.
Pro integrační sociální podnik je stanoveno celkem 20 indikátorů, z toho 10 povinných. Podnik by měl splnit všechny povinné a celkově více než 80%, tedy alespoň 16 indikátorů, aby se mohl kvalifikovat jako integrační sociální podnik.

MPSV používá pro účely výzev na podporu sociálního podnikání upravenou tabulku principů integračního sociálního podniku. Oproti tabulce TESSEA je snížen počet požadovaných indikátorů téměř na polovinu původního počtu, zjednodušen způsob jejich prokazování i metodika jejich hodnocení. Motivem tohoto zjednodušení bylo minimalizovat administrativní a časovou zátěž hodnocených sociálních podniků a uzpůsobit principy integračního sociálního podniku praktickým potřebám MPSV pro zadávání výzev a následnou komunikaci s příjemci při kontrole jejich naplňování.
Nutné je však zmínit, že vzniklo několik dalších verzí tabulek principů integračního sociálního podniku. Jinou tabulku používá Magistrát hlavního města Prahy ve svém Operačním programu Praha – pól růstu a jinou Ministerstvo pro místní rozvoj v Integrovaném regionálním operačním programu.

Správní rada TESSEA ČR se bude v roce 2017 zabývat úpravou principů a indikátorů sociálního podniku. Se členy TESSEA otevře diskuzi o tom, jak je přizpůsobit potřebám svých členů a jak reflektovat situaci v oblasti sociálního podnikání v ČR. Úpravy budou poté oficiálně schváleny.

 

KE STAŽENÍ

Principy SP obecného a integračního.

Indikátory SP obecného a integračního.

 

 

 

 

TESSEA ČR, z.s. (ve zkratce „TESSEA“) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální  informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě.

Stručná historie spolku 

Prvopočátky najdeme v činnosti expertní skupiny NESEA a Národní tematické sítě pro sociální ekonomiku, které fungovaly v rámci programu Equal.

Ředitel

Karel Rychtář

spoluzakladatel TESSEA, dlouhodobě angažován v podpoře zaměstnávání OZP (SČMVD, AZZP ČR)

Členové správní rady

Markéta Vinkelhoferová

předsedkyně správní rady a spoluzakladatelka sociálního podniku Fair & Bio pražírna 

Aneta Klimentová

ředitelka sociálního podniku 1. Valašská diakonická

Karel Rychtář

spoluzakladatel TESSEA, ředitel, dlouhodobě angažován v podpoře zaměstnávání OZP (SČMVD, AZZP ČR)

Členové Kontrolní komise

Zuzana Dudáková

ředitelka Náruč z.s. provozující sociální podnik Modrý domeček

Renata Dušková

finanční ředitelka DCIT, a.s.

Zakladatelé

Karel Rychtář

spoluzakladatel a ředitel TESSEA, dlouhodobě angažován v podpoře zaměstnávání OZP (SČMVD, AZZP ČR)

zavřít
Dolores Czudková

spoluzakladatelka TESSEA, zástupkyně členských podniků Ergon z.s.  a Clear Servis o.p.s.

zavřít
Jitka Čechová

spoluzakladatelka TESSEA

zavřít
Martina Macurová

spoluzakladatelka TESSEA a ředitelka CPKP Střední Čechy

zavřít
Šárka Dořičáková

spoluzakladatelka TESSEA a akademička (Ostravská univerzita, UTB Zlín, Caritas VOŠ Olomouc)

zavřít
Kateřina Emingrová

spoluzakladatelka TESSEA a zástupkyně členské organizace Prometheus Effect o.p.s.

zavřít
Petra Francová

zástupkyně zakladatelské organizace P3 - People, Planet, Profit, expertka na sociální ekonomiku

zavřít

Současné znění stanov

spolku TESSEA ČR, z.s. najdete zde

 

 

 

 

POMÁHAJÍ NÁM

Organizace, které nám v naší činnosti pomáhají:

Národní síť Místních akčních skupin ČR, z.s.

MAS Jablunkovsko o.p.s. 

MAS Česká Kanada o.p.s. 

 

... mnohokrát děkujeme!

 

PARTNEŘI

V tuto chvíli domlouváme spolupráci s různými subjekty – nejen z řad nestátních neziskových organizací a soukromého sektoru, ale komunikujeme i s veřejnou správou.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

 

Pokud máte zájem psát o naší činnosti či náš spolek jakýmkoli způsobem prezentovat v tisku, médiích apod., prosím pište na:

kancelar@tessea.cz

Děkujeme a na vaše díla se velmi těšíme.