Avízo výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Připravuje se vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR. 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 20. 9. 2017. Avízo výzvy naleznete v sekci Aktuality.

Pro žadatele budou připraveny semináře, o kterých vás společně s informací o vyhlášení výzvy bude Magistrát informovat prostřednictvím webu (sekce Výzvy a sekce Semináře) a newsletteru.