V hlavní budově MPSV je vyhlášena veřejná soutěž na provozování bufetu. Sociální podniky budou zvýhodněny
 
Další informace zde: 
- v Obchodním věstníku -  https://ov.ihned.cz/zapis/14407608
 
 
​Lhůta pro podání nabídek je 27.4. v 10 hod. ​