Mezinárodní konference TESSEA

Trendy a inovace v sociálním podnikání v ČR i zahraničí
30. 5. 2018, 9:00 – 16:00
Národní technická knihovna, Praha
Panelová debata, diskuze a workshopy.

9:00 registrace
9:30 zahájení a prezentace mezinárodních účastníků
10:50 – 12:00 panelová debata: trendy a inovace v sociálním podnikání
John Kearns, výkonný ředitel sociálního podniku Partas v Dublinu, který jako první v Irsku začal rozvíjet a šířit myšlenky sociální ekonomiky a inkluze. Poskytuje podporu neziskovým organizacím a podnikům podnikajícím za účelem dosažení sociálních cílů, buduje kapacity, podporuje rozvoj komunit a ovlivňuje politiku na místní i národní úrovni.
Peter Ruhmannseder, ředitel arbeitplus Salzburg, zastřešující organizace integračních sociálních podniků v Salcburku a poradenské organizace, které se zaměřují na zvyšování kvalifikace a zaměstnávání lidí v těžkých životních situacích. Peter je také členem správní rady arbeit plus Austria, která zastřešuje integrační sociální podniky v Rakousku.
Pavla Kotíková, bezobalu.org
Vítek Ježek, Rekola
Petra Francová, P3 – People, Planet, Profit, TESSEA
Moderují: Martina Macurová a Markéta Vinkelhoferová

12:00 – 13:00 oběd se síťováním zajištěný sociálním podnikem Kavárna Modrý domeček s kávou z Fair & Bio pražírny

13:00 – 16:00
2 x 2 paralelní workshopy:

1/ Sociální podnikání v gastronomii
Zuzana Dudáková, Náruč, Kavárna Modrý domeček
Leoš Mačák, Tichá kavárna
Anna Šimonová, Fokus Vysočina
Olga Rosenbergerová, Mléčný bar družstva NAPROTI, Ostrava
moderuje: Markéta Vinkelhoferová, TESSEA, Fair & Bio pražírna

2/ Upcycling, bezobalovost a cirkulární ekonomika

Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
Pavla Kotíková,
bezobalu.org
Gabriela Kurková, P3 - People, Planet, Profit
Alžběta
Moravcová, Člověk v tísni
moderuje: Petra Francová,
P3 – People, Planet, Profit, TESSEA

3/ Jaká je podpora sociální ekonomiky ze strany státu a samosprávy?
Eva Chvalkovská, expertka pro sociálně odpovědné veřejné zadávání , MPSV
František Vosecký, Radní Městské části Praha 7 pro sport, zdravotnictví, místní Agendu 21 a podporu podnikání, inkubátor Podnikavá 7, MČ Praha 7
Ondřej Kolínský, koordinátor místní Agendy 21, inkubátor Podnikavá 7, MČ Praha 7
Lenka Černínová, Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21, MČ Praha 8
Moderuje: Iveta Ondráčková, Zdravé a Fairtradové město Třebíč

4/ Členský workshop TESSEA
Debata nad dalším fungování spolku, přítomen bude prozatímní ředitel Karel Rychtář a členové správní rady.
Moderuje: Martina Macurová

Registrace je možná na tomto formuláři.

Pro aktualizovaný program sledujte facebook TESSEA.

 

Konference je realizována v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

Logo OPZ barevn