Logo OPZ barevn

 

 

 

Trendy a inovace v obchodě, PR a marketingu sociálních podniků

Jak umět využít společenský prospěch sociálního podnikání při vyhledávání obchodních příležitostí a snaze zaujmout nové zákazníky? Jak na vytváření komunitního trhu? Jak podnikat dlouhodbě udržitelně (nejen sociálně a ekologicky, ale i ekonomicky)? Jak udržitelně růst? Jak na nízkonákladový marketing? Umíme správně komunikovat naše výhody a unikátnost?

Workshop TESSEA, sdílení dobré i horší praxe mezi členy z různých koutů ČR

Facilituje Stanislav Kutáček, Frank Bold

Přihlásit se můžete do 23.7.  zde.

 

Seminář je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.