Tisková zpráva

3. 9. 2018, Praha

Tematická síť pro sociální ekonomiku ČR dokončila 31. srpna dvouletý projekt TESSEA v novém. Ten byl zaměřen na posílení kapacit Tematické sítě (TESSEA) i jejích členských neziskových organizací, které se zabývají začleňováním znevýhodněných osob prostřednictvím sociálního podnikání. Aktivity projektu rozvíjely nejen budování a profesionalizaci sociálních podniků, ale vzájemné propojování a spolupráci mezi členy.

TESSEA se rozrostla na téměř 70 členů a zhruba polovinu z nich podpořila poradenstvím: poskytnuto bylo přes 1200 hodin konzultací šitých na míru potřebám té které organizace. Mnoho hodin bylo věnováno podnikatelským záměrům do výzvy Operačního programu zaměstnanost č. 129 na podporu vzniku a rozvoje integračních a environmentálních sociálních podniků. Dále uspořádala 10 workshopů na aktuální témata (psaní podnikatelského plánu přes společensky odpovědné zadávání po nové trendy v gastronomii směrem k udržitelnosti, inovace v marketingu a práci se sociálními sítěmi). Proběhly také vzájemné členské návštěvy, kdy měly organizace možnost od sebe se učit. Z těchto aktivit vyšlo celkem 37 podpořených osob.

To ale nebylo zdaleka vše: v květnu 2018 proběhla konference Trendy a inovace v sociálním podnikání v ČR i zahraničí, kde se sešlo debatovalo stav sociální ekonomiky u nás i v zemích EU na 70 zástupců sociálních podniků, neziskové a akademické sféry, státní správy a samospráv. Nechyběli ani účastníci ze zahraničí – konkrétně z Irska a Rakouska. Cílem bylo také ukazovat, jak se propojují zásady udržitelného rozvoje se sociálním podnikáním, vystoupili tedy nejen zástupci integračních sociálních podniků, ale i environmentálně udržitelných iniciativ.

 

V rámci projektu vznikl také identifikátor sociálního podniku, který nejen ověřuje naplňování principů sociálního podnikání, které spoluvytvářela TESSEA a hlásí se k nim, ale slouží i jako nástroj pro sociální i jiné podniky pro sebehodnocení naplňování společenského přínosu. V neposlední řadě je nutné zmínit publikace Zpráva o stavu sosiálního podnikání v ČR, na které se podíleli autoři nejen z řadu členů TESSEA, ale i akademické i praktické sféry. Záměrem bylo předložit studii popisující nejen historický vývoj a aktuální stav, ale i bariéry a problémy vznikajícího ekosystému sociální ekonomiky u nás. Navrhuje jejich řešení na různých úrovních a upozorňuje na dobrou i horší praxi. Cílem bylo vytvořit srozumitelné čtení nejen pro zasvěcené a odborníky včetně politických aktérů, ale i pro širokou veřejnost.

Projekt naplnil svůj záměr: aktivity TESSEA s jeho finalizací rozhodně nekončí. Spolupráce mezi členy bude pokračovat i nadále a to nejen regionálně, ale i tematicky. Zástupci TESSEA se objevují na všech významných akcích i pracovních skupinách na téma sociální ekonomiky po celé České republice a bude tomu i v budoucnu. V posledních měsících TESSEA navázala spolupráci s Fakultou sociálních studií MU v Brně na prestižní zakázce mezinárodních organizací EURICSE a EMES Network Aktualizované mapování sociálních podniků a jejich ekosystémů v Evropě. Financuje ji Evropská komise a jejím hlavním cílem je aktualizovat zprávy o stavu sociálního podnikání v jednotlivých zemích EU publikované poprvé v roce 2014.

Následné aktivity TESSEA se budou dít i prostřednictvím webu tessea.cz, který byl díky projektu doplněn o nabídku produktů a služeb sociálních podniků, jakož i inzercí práce a přehledem akcí členských organizací pro lepší vzájemný přehled. Nedílnou součástí budou i pravidelné emailové rozesílky, na které jsou už všichni zvyklí.

Více informací o TESSEA: http://www.tessea.cz/

Kontakt: Markéta Vinkelhoferová, marketa.vinkelhoferova@tessea.cz a Monika Šikulová, kancelar@tessea.cz