Členská schůze TESSEA, z.s.

se uskuteční dne 10.12.2018 od 13.30 v Praze, v budově MPSV ČR na Karlově nám.1 (zasedačka v přízemí)
s tímto programem:

Zahájení, prezence
Volba komise mandátové a návrhové
Zpráva o činnosti s odkazem na Výroční zprávu
Zpráva o ukončení projektu
Zpráva o hospodaření
Zpráva KK
Strategie dalšího zaměření a rozvoje
Diskuse
Zpráva mandátové komise
Návrh a schválení usnesení

a předpokládaným ukončením do 15.30

Připomínáme jen, že dle stanov je nutná k zahájení jednání přítomnost alespoň 1/3 členů
V případě pověření jiné osoby jako zástupce člena je nutné jednoduché písemné pověření.

Těšíme se na setkání
Karel Rychtář