V dubnu se setkali zástupci MPSV, TESSEA a Pražského inovačního institutu ve Škodově paláci Magistrátu hl. města Prahy, aby domluvili spolupráci na založení Regionálního centra na podporu sociálního podnikání pro Prahu a Středočeský kraj.

Centrum bude mít na starosti osvětu tématu sociálního podnikání, podporu stávajících podniků i přinášení inspirace pro založení nových sociálních firem (např. díky výzvě 024 OPZ+, která je otevřena poprvé i pro žadatele z Prahy).

Díky dlouhodobé práci TESSEA bude centrum spolupracovat jak s pražským magistrátem, tak se Středočeským krajem, s Pražským inovačním institutem, se Středočeským inovačním centrem a dalšími relevantními aktéry v oblasti sociální ekonomiky. Regionální podporu sociálního podnikání realizuje MPSV v rámci projektu Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (navazuje na projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje) a podobná centra vznikají i v Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém kraji.

Koordinátorkou aktivit Regionálního centra pro Prahu a Středočeský kraj bude Jana Řehořková, spoluzakladatelka sociálního podniku Hračkotéka. Ve spolupráci s TESSEA a MPSV bude v Pražském inovačním centru organizovat různé akce - od síťovacích po vzdělávací. K dispozici budou i konzultanti. Pro další informace a termín oficálního spuštění centra sledujte aktuality na webu TESSEA anebo naše zpravodaje. Informace budou i na webu České sociální podnikání.