Po krátké odmlce jsme se se zástupci sociálních podniků z Pardubického kraje opět setkali na pracovním setkání - letos na jaře 4. května 2023. Tentokrát na turisticky zajímavém místě – hradě Rychmburk. Po loňském absolvování Akademie pro sociální podnikání nás Pardubický kraj opět utvrdil, že pro ně sociální podnikání tvoří důležitou součást ekonomiky a že máme prostor, kde můžeme sdílet své podněty.

Aktivní sociální podniky Pardubicka
I tentokrát jsme nemohli s FOVY chybět, neboť hlavním cílem nebylo představení nových projektů, ale hledáních dalších možností podpory rozvoje sociální ekonomiky v Pardubickém kraje a to jak od samotného kraje, ale i dalších partnerů jako Czech Invest, MPSV, P-pink. Mezi dalšími nechyběli zástupci z Květné zahrady, VITAPUR , Výměník PDZ a Centra Kosatec

Co potřebují sociální podniky, aby prosperovaly a vracely svůj přínos zpět do regionu?
Inspiraci! Od sebe samotných, ale i v zahraničí, třeba na Slovensku. Další podněty se dozvíme z odpovědí na dotazníky, který každý z nás obdržel. Za FOVY bychom uvítali individuální poradenství ke konkrétním tématům a vyšší zapojení obcí do možností a výhod spolupráce se sociálními podniky.

Propojení žáků a sociálních podniků
Tak uvidíme, jak se bude do budoucna dařit sociální ekonomice na Pardubicku. Už nyní se můžeme těšit na nový projekt Paktu zaměstnanosti, který mimo jiné propojí sociální podniky s praktickými a speciálními školy v regionu. Řada studentů tak dostane příležitost poznat a vyzkoušet si vhodné povolání. Tyto 5denní stáže se tak mohou stát dobrým startem pro žáky, kteří mají specifické potřeby.

Anna Šimonová a Jana Pavlasová, FOVY s.r.o.

345138853 131582133239843 4914567819440511597 n