Léto 2023 se neslo ve znamení nejen nabírání sil, ale i třech horkých témat sféry sociální ekonomiky letošního roku: legislativa, financování a environmentální přínos.

Na 25 členů TESSEA se na počátku srpna sešlo v Děčíně, aby společně prodiskutovali legislativní ukotvení sociálního podnikání – ve světle příprav zákona o registrovaném sociálním podniku, na kterém od loňského roku pracuje MPSV. TESSEA ve stále probíhajícím připomínkovém řízení poskytla své postoje. Probíraly i přínosné i problematické stránky návrhu, jakož i právní ukotvení sociální ekonomiky obecně včetně evropských souvislostí.

Dalším tématem bylo financování sociální ekonomiky nad rámec dotačních výzev, byť se probíraly zkušenosti s aktuálně otevřenou výzvou č. 24 OPZ+ na podporu sociálního podnikání. Členové sdíleli své postoje ke zvýhodněnému úvěru S-podnik Národní rozvojové banky (ten byl sice k 30. 6. 2023 ukončen, ale bude s největší pravděpodobností od roku 2024 zase obnoven) i dalšími možnostmi včetně podpory krajů, inovačních center apod.

Na setkání byly dále představeny rozpracované principy environmentálního sociálního podniku (v současné době nejsou žádným dotačním titulem specificky podporovány), byl diskutován přínos sociálních podniků pro životní prostředí v kontextu evropského rámce ESG. S principy bude TESSEA dál pracovat pro potřeby jednání s relevantními ministerstvy o podpoře enviro-podniků. V rámci workshopu o environmentálních tématech byl představen i koncept nerůstu.

Výjezd se tradičně neobešel bez návštěv příkladů dobré praxe z řad (nejen) členských sociálních podniků: jednak infostánku Národního parku České Švýcarsko v Jetřichovicích, který provozují děčínští Good Sailors a jednak čokoládovny Mana v Krásné Lípě.