Jak založit a udržet sociální podnik? Jak na něj získat prostředky? Kdy sáhnout po dotaci? Kdy je dotace překážkou? To vše se diskutovalo na Prague Innovation Mixxer 19. září v pražském Podnikatelském a inovačním centru - SPointu.
Mezi řečníky byly dvě zástupkyně TESSEA - Markéta Vinkelhoferová za Fair & Bio pražírnu a Dana Kalistová za Kabinet CB. Dále vystoupila Marie Froulíková ze Social Business Breakfast a Mikuláš Voborský a David Artur Fiedler za studentský startup Nevyhasni.
Akci moderovala a své zkušenosti ze sociálního podniku Hračkotéka sdílela 
Jana Řehořková (koordinátorka SPoint v rámci projektu MPSV RESP).