Jaké jsou přínosy sociálního podnikání pro naši společnost, pro obce, města a regiony? Existuje jich celá ředa: od integrace znevýhodněných osob přes rozvoj komunitního života po řešení environmentálních problémů v rámci podnikání.
 
Pražský SPoint uspořádal diskuzní kulatý stůl 3. října 2023, kde se sešli zástupci sociálních podniků, zastřešujících organizacích, MPSV a zástupci Úřadu práce Prahy a Středních Čech i krajského úřadu Středočeského kraje. V debatě přišla řeč i na to, co by potřebovaly instituce od sociálních podniků a co by potřebovaly sociální podniky od zástupců institucí. Řešilo se také to, jaká data sbírat a kdo by to měl mít na starosti.
 
Na akci zazněly příklady úspěchů i strastí sociálních podniků. Své zkušenosti sdílely i členské podniky TESSEA z Prahy a Středních Čech: Zuzana Dudáková za Modrý domeček, Samuel Bschman za Café Therapy a Markéta Vinkelhoferová za Fair & Bio pražírnu. TESSEA a její cíle a práci představil ředitel Karel Machotka. V rámci kulatého stolu vystoupila také Anna Brabcová za sekci Zaměstnanost MPSV, Jolana Turnerová a Grabriela Kurková za projekt RESP, Jana Řehořková za pražský SPoint a Zdeněk Kosour za Deklaraci odpovědného podnikání. 
 
Přínosný podhled a zkušenosti sdíleli zástupci pražských a středočeských úřadů práce. Jednalo se o první ze série akcí v rámci budování spolupráce mezi sociálními podniky a institucemi.