Rozhodli jsme se, že se zapojíme do dobrovolného a nezávislého „auditu“ našich ESG aktivit. ESG

Rating v České republice vznikl v roce 2022 jako společný projekt Asociace společenské

odpovědnosti, jímž jsme členem a mezinárodně oceněného studijního programu CEMS/Master in

International Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

A co jsou ESG aktivity? Jsou to kritéria, podle kterých se hodnotí celková výkonnost firmy a které

přesahují finanční hledisko. Jedná se o oblasti životního prostředí, společnosti a správy společnosti.

Proč jsme se zapojili? Chceme zjistit, jak na tom jsme v těchto oblastech. Navíc se připravíme na

budoucí legislativní požadavky. Výsledky tohoto „auditu“ nám mohou pomoci při jednávání

spolupráce s partnery a zákazníky. A v neposlední řadě tento krok povede ke zlepšená image našeho

sociálního podniku.

 

Edita Veselková, Fokus Vysočina.