Aliance na obhajobu evropského pilíře sociálních práv, jejímž členem je několik významných evropských asociací včetně Social Economy Europe a Social Platform, vydala 22.2. 2021 společné prohlášení, které adresovala všem 27 ministrům práce a sociálních věcí. Dopis s [...]
V současné době probíhají jednání o prodloužení a upgrade systémového projektu MPSV ČR „Podpora sociálního podnikání pokračuje“, který je společně s výzvou ČMZRB „S-podnik“ aktuálně jedinou formou podpory SP po ukončení výzev z programu OPZ ESF [...]
Významnou část integračních sociálních podniků tvoří uznaní zaměstnavatelé na tzv. „chráněném“ trhu práce, zaměstnávající většinu osob se zdravotním postižením, podporovaní příspěvkem dle §78a zákona o zaměstnanosti. Se zhoršováním epidemiologické situace a [...]
Loňský rok byl opravdu v mnoha ohledech výjimečný. Pandemie koronaviru zpomalila a přidusila celý svět. Mnohé obory to přivedlo do krize a zároveň zastínilo dlouhodobý vážný problém: klimatickou změnu. Při redukci dopravy a výroby se lidé v mnohých částech světa [...]
MPO zveřejnilo již na přelomu roku program COVID – gastro, na základě kterého je možno poskytovat kompenzace gastronomickým provozům, které jsou uzavřeny v rámci koronavirových opatření. Původní verze programu byla určena pro právní subjekty – podnikatele nebo obchodní [...]
Pro sociální podnikatele, kteří jsou zaměstnavateli více než 50% OZP zveřejnilo MPSV ČR zveřejnilo zde, informaci ke končícímu tříletému období pro uznání ZZP k nároku na příspěvek. Dohody uzavřené v roce 2018 je nutné obnovit nejpozději do 3 měsíců po skončení [...]
Paní ministryně odpověděla na náš otevřený dopis již v prosinci, ujistila nás, že se problematikou bude i nadále zabývat. V dalším obsahu odpovědi odkázala na obecně platné kompenzační nástroje Antivirus, Covid – nájemné a další, které mohou využívat sociální [...]
V Praze, dne 5. listopadu 2020 Vážená paní ministryně, jako skupina nejvýznamnějších zástupců sociálních podniků v ČR a sdružení podporujících sociální podniky se na Vás obracíme s požadavkem na zajištění jednoduché a administrativně nenáročné kompenzace dopadů [...]
Dobrá zpráva pro sociální podniky – zaměstnavatele OZP Jak jste byli informováni, už od počátku roku čekáme na projednání Nařízení vlády ke zvýšení příspěvku dle §78a zákona o zaměstnanosti. Teprve po dlouhých diskusích a několika odkladech projednala vláda návrh [...]
5 chytrých kroků k rozvoji sociálního podnikání v ČR podle TESSEA (9. 9. 2020) 1.) Do přípravy legislativy (zákona o sociálním podniku) zapojit oficiální zástupce sociálních podniků.2.) Zpracovat národní a regionální strategie sociálního podnikání. Nositelem strategií [...]
Pozvánka na členskou schůzi TESSEA ČR, z.s. která se koná dne 9. září 2020 od 10.00v Praze, v areálu Toulcův dvůr, z.s., Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivařs tímto navrženým programem1. Zahájení, prezence2. Volba předsednictva, komise mandátové a návrhové3. Zpráva o [...]
Webinář: Krize jako příležitost pořádá TESSEA a Evropské sítě integračních sociálních podniků ENSIE. Kdy: 11. června 2020, 13:00 - 15:00 Vystoupí zástupci mezinárodní sítě ENSIE a nastíní situaci sociálních podniků v Evropě v době (post)koronavirové, za TESSEA [...]
Webinář pořádala TESSEA a Evropská sítě integračních sociálních podniků ENSIE a hlavním tématem byla situace sociálních podniků v době koronavirové a post-koronavirové. Irma Botic z ENSIE nás jednak seznámila s cíli a aktivitami samotné ENSIE, ale [...]
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo z důvodů zmírnění negativních dopadů souvisejících s šířením onemocnění COVID-19 na chráněný trh práce dílčí úpravy týkající se právě zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu [...]
Program ochrany zaměstnanosti Antivirus pomůže zaměstnavatelům ochránit pracovní místa, aby nedocházelo k propouštění. Program byl 31. 3. 2020 vládou ČR schválen a od 6. 4. 2020 je možné žádat. Podobné informace na webu MPSV včetně videonávodu na vyplnění žádosti. Pro [...]