Vážení členové, prosíme o vyplnění rychlé ankety týkající se aktuálních a předpokládaných dopadů pandemie na vaši obchodní, personální a ekonomickou situaci. Jsme si vědomi, že jen část odpovědí se může opírat o závazné informace, situace se vyvíjí rychle. Přesto [...]
Podpora sociálního podnikání v nejisté době koronavirové   Advokační  TESSEA je v kontaktu s MPSV, Úřadem vlády a dalšími relevantními místy a dává podněty, aby podpora sociálního podnikání v těchto nejistých dobách byla i nad rámec [...]
Sociální podnikání a koronavirus Sociální podniky, hlavně v jejich integrační podobě, zaměstnávající různě znevýhodněné osoby, se staly už běžnou součástí našeho světa, který začíná chápat, že kvalitu života si tak docela nelze „koupit“ zajištěním [...]
Vážení členové TESSEA, uvědomujeme si, že situace není jednoduchá a důsledky koronaviru dolehnou v plném rozsahu na všechny a mohou být horší než v letech ekonomické krize a její doznívání 2009-11. Vzhledem k charakteru činnosti sociálních podniků se projeví různě a v [...]
Informace o výsledku šetření mezi sociálními podniky v ČR V závěru roku 2019 byl dokončen poměrně rozsáhlý průzkum mezi cca 400 sociálními podniky v ČR, který zadalo MPSV ČR a na kterém se podíleli i někteří naši členové. Návratnost téměř 50% oslovených dává [...]
Jednání Plánovací komise dne 14. ledna 2020 se zúčastnil Karel Rychtář jako společný zástupce P3 a TESSEA. Na základě předloženého návrhu a diskuse se podařilo do obou výzev prosadit rozšíření podporovaných aktivit komunitních center o „podporu (nekomerčních) aktivit [...]
Jak jistě víte, novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004Sb. uveřejněná ve sbírce zákonů pod č. 365 schválila zvýšení příspěvku za IV.Q.2019. Součástí schválené novely je i zmocnění vlády k rozhodnutí o zvýšení příspěvku pro rok 2020 (a další). Samozřejmě [...]
Sociální podniky, které jsou současně uznanými zaměstnavateli OZP dle §78 zákona o zaměstnanosti celý rok trápí dopady zvýšení minimálních mezd – už třetím rokem. Na dojednané zvýšení příspěvku jako kompenzace těchto dopadů však čekáme už od počátku roku. 11. [...]
 – new approaches and instruments for funding social change, termín přihlášek 28. 7. 2019, více informací v AJ v přiloženém dokumentu.
určenou pro europoslance a zástupce jednotlivých zemí EU na podporu sociální ekonomiku v programu ESF+. Otevřený dopis naleznete zde v AJ.
Milí členové, zveme vás na výroční členskou schůzi TESSEA13. června, 2019, 10:00-12:30v sídle TESSEA ČR, z.s., Václavské nám. 21, Praha 1 (budova Svazu družstev)zasedačka B, 4. patro Program:1. Prezence2. Zahájení3. Zpráva o činnosti4. Zpráva o hospodaření5. Zpráva [...]
Jaká bude podpora sociálního podnikání v příštích letech (Návrh zákona o sociálním podniku spí – nikoli však na vavřínech – co bude dál?)  V současné době postrádáme informace o dalším osudu návrhu zákona o sociálním podniku, který prošel [...]
Aktuální situace jednání o zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP pro rok 2019 Tolik potřebná kompenzace dopadů dalšího výrazného zvýšení minimální mzdy pro zaměstnavatele  osob se zdravotním postižením v roce 2019 je obsahem nového poslaneckého návrhu [...]
Pozvánka na seminář Sociální podnik v dodávkách veřejným institucím Seminář pořádá TESSEA ve spolupráci s experty MPSV z projektu Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek KDY: 4.6.  2019 KDE: Praha, SČMVD, Václavské náměstí 831/21, zasedací místnost [...]