Sněmovna 13. března t.r. neschválila dohodnuté zvýšení příspěvku zaměstnavatelům osob zdravotně postižených, jako částečné kompenzace výrazného zvýšení minimálních mezd pro rok 2019. Přestože se na nezbytnosti této úpravy na podzim shodli vláda, zaměstnavatelé i [...]
Přejeme klidné svátky a dobrý vstup do nového roku...  
Členská schůze TESSEA, z.s. se uskuteční dne 10.12.2018 od 13.30 v Praze, v budově MPSV ČR na Karlově nám.1 (zasedačka v přízemí)s tímto programem: Zahájení, prezenceVolba komise mandátové a návrhovéZpráva o činnosti s odkazem na Výroční zprávu Zpráva o ukončení [...]
Tisková zpráva 3. 9. 2018, Praha Tematická síť pro sociální ekonomiku ČR dokončila 31. srpna dvouletý projekt TESSEA v novém. Ten byl zaměřen na posílení kapacit Tematické sítě (TESSEA) i jejích členských neziskových organizací, které se zabývají začleňováním [...]
          28.8. 2018, 10:30 – 15:00, Café Therapy, Školská 30, Praha 1 Lektor: Vít Skála, PTL s.r.o. Praktický workshop, kde si každý z účastníků bude jednotlivé kroky přímo zkoušet na svém počítači nebo mobilu. Je nutné, abyste si [...]
      Trendy a inovace v obchodě, PR a marketingu sociálních podniků Jak umět využít společenský prospěch sociálního podnikání při vyhledávání obchodních příležitostí a snaze zaujmout nové zákazníky? Jak na vytváření komunitního trhu? Jak podnikat [...]
        V Národní technické knihovně v Praze se 30.5. sešlo na 70 představitelů a podporovatelů sociální ekonomiky, aby diskutovali nejen stav sociálního podnikání v ČR, ale i trendy a inovace v této oblasti. Mezinárodní rozměr konferenci [...]
Mezinárodní konference TESSEA Trendy a inovace v sociálním podnikání v ČR i zahraničí30. 5. 2018, 9:00 – 16:00Národní technická knihovna, PrahaPanelová debata, diskuze a workshopy. 9:00 registrace9:30 zahájení a prezentace mezinárodních účastníků10:50 – 12:00 panelová [...]
13. 6. 2018, 10:00 – 16:00 Kavárna Bílá Vrána, PrahaPoplatek: 800 Kč, pro členy TESSEA zdarma Každý sociální podnik musí investovat do marketingu. Využíváte Facebook, Instagram, Linkedin, Google, YouTube, Seznam nebo jiný on-line nástroj efektivně? Nebo se k tomu právě [...]
V hlavní budově MPSV je vyhlášena veřejná soutěž na provozování bufetu. Sociální podniky budou zvýhodněny.    Další informace zde:  - v Obchodním věstníku -  https://ov.ihned.cz/zapis/14407608 - na [...]
        Workshop (pro členy zdarma, pro ostatní za 800 Kč) Chystáte se založit sociální podnik s gastronomickým zaměřením?A jak takové aktivity učinit udržitelnými? Ekonomicky, sociálně i environmentálně. Vystoupí projektový a marketingový [...]
        V rámci projektu “TESSEA v novém”, který stále běží, mohou členové TESSEA z řad neziskových organizací do srpna 2018 využívat poradenství v následujících oblastech. Konzultační podpora členům TESSEA zdarma - členské NNO budou mít [...]
V lednu 2018 byl po odstoupení Šárky Dořičákové správní radou zvolen nový ředitel TESSEA ČR, Ing. Karel Rychtář.
          Cílem semináře je seznámit frekventanty se základním pojmoslovím, individuálními potřebami, motivací, motivy k rozvoji své osobnosti, profesních a sociálních kompetencí. Součástí semináře budou ukázky relaxačních technik, [...]
 Avízo výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání Připravuje se vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního [...]