V hlavní budově MPSV je vyhlášena veřejná soutěž na provozování bufetu. Sociální podniky budou zvýhodněny.    Další informace zde:  - v Obchodním věstníku -  https://ov.ihned.cz/zapis/14407608 - na [...]
        Workshop (pro členy zdarma, pro ostatní za 800 Kč) Chystáte se založit sociální podnik s gastronomickým zaměřením?A jak takové aktivity učinit udržitelnými? Ekonomicky, sociálně i environmentálně. Vystoupí projektový a marketingový [...]
        V rámci projektu “TESSEA v novém”, který stále běží, mohou členové TESSEA z řad neziskových organizací do srpna 2018 využívat poradenství v následujících oblastech. Konzultační podpora členům TESSEA zdarma - členské NNO budou mít [...]
V lednu 2018 byl po odstoupení Šárky Dořičákové správní radou zvolen nový ředitel TESSEA ČR, Ing. Karel Rychtář.
          Cílem semináře je seznámit frekventanty se základním pojmoslovím, individuálními potřebami, motivací, motivy k rozvoji své osobnosti, profesních a sociálních kompetencí. Součástí semináře budou ukázky relaxačních technik, [...]
 Avízo výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání Připravuje se vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního [...]
TESSEA ČR, z.s. hledá do svého týmu odborné poradce v regionech v projektu TESSEA v novém. Popis práce: Poradenství v oblasti sociálního podnikání na DPP (max. 300 hod/rok) Jak najít vhodný záměr Pomoc při nastavování strategie Sociální podnikaní lidské [...]
      Termín: 24.8. 2017 Čas: 10.00 - 13.00Místo: Valašské Meziříčí, Divadelní kavárna, KZ Valašské Meziříčí – zámek Žerotínů, Komenského 1 - první část, analýza problému a stanovení cílů, rizik a příležitostí komunikace - druhá část [...]
Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.  Podpora sociálního podnikáníČíslo: 129 Platnost od: 30. 6. 2017 04:00 Platnost do: 30. 11. 2018 [...]
        Lektor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.​Teoretická část: 1) Přivítání a představení osob i jejich záměrů2) Představení struktury a obsahu podnikatelského plánu3) Elevator Pitch a Executive Summary4) Lean Canvas Praktická část: 1) [...]
TESSEA ČR z.s. Vás zve na ČLENSKOU SCHŮZI KDY: 27.6. 2017     V KOLIK: od 13.00 do 15.00 KDE: Václavské náměstí 831/21, Praha 1, 110 00, 4 patro, místnost B4Program:Informace o činnosti TESSEA ČR Informace o Věcném záměru  zákona o sociálním [...]
pořádaný pod záštitou radní Zlínského kraje Michaelou Blahovou KDY: 15. 6. 2017 od 13:00KDE: Zlínský kraj, zasedací místnost zastupitelstva kraje – 16 patro, třída Tomáše Bati 21, Zlín   Program semináře:1. Zahájení semináře (13:00 – 13:10)Úvodní slovo radní [...]
      Pozvánka na seminář Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky Seminář organizuje TESSEA ČR ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC. Seminář povedou odborníci z projektu MPSV „Podpora rozvoje a [...]
      Vážení členové a příznivci TESSEA ČR,   přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů   Šárka Dořičáková
        Workshop EET pro sociální podnikateleS lektorkou Miroslavou Nebuželskou z poradenské firmy 22HLAV EDU s.r.o. Kdy: 9:30 - 12:30, 17.1. 2017Kde: budova SČMVD, Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha-Nové Město, místnost bude upřesněna Zájemci o účast se [...]