Mezi zaměstnanci sociálních podniků bývají osoby v exekucích, a/nebo ti, kteří využívají dluhového poradenství. Proto sdílíme informace o změně exekučního řádu a pak hlavně k milostivému létu, což se týká exekucí vymáhaných pro veřejnoprávní věřitele. Jedná se o [...]
Dne 23. 9. se konal 4. Veletrh sociálních podniků v Hradci Králové. Akci pořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) spolu s Královehradeckým krajem. TESSEA byla opět u toho, tentokrát akci navštívila členka správní rady Anna Šimonová, jednatelka sociálního podniku FOVY [...]
Společnou iniciativou Technologické agentury ČR (TA ČR), Zlínského kraje a dalších partnerů včetně TESSEA se 29. září 2021 uskutečnil Kulatý stůl k podpoře sociálního podnikání a sociálních inovací ve Zlínském kraji. Reprezentativní účast zajistil nejen hejtman [...]
Ve dnech 20. - 21. září 2021 proběhla v Bruselu oslava 20. výročí založení Evropské sítě sociálních podniků ENSIE. Za TESSEA, člena ENSIE, se účastnily a situaci v českém sociálním podnikání prezentovaly Petra Francová a Markéta Vinkelhoferová.   Akce [...]
Setkání se uskutečnilo 15. 9. 2021 iniciativou předsedy Svazu výrobních družstev (SČMVD) Leo Doseděla na MPSV ČR, kterého se zúčastnil i ředitel TESSEA Karel Rychtář. Hlavním tématem diskuse byla odkládaná a chybějící valorizace příspěvku dle §78a v závislosti na [...]
V posledním červencovém týdnu proběhla další akce v rámci strategie TESSEA aktivovat podporu sociálního podnikání v regionech. TESSEA organizovala letní tour po středočeských sociálních podnicích - tentokrát pro radního pro sociální záležitosti Středočeského kraje a [...]
TESSEA v rámci své strategie aktivovat podporu sociálního podnikání v regionech organizovala kulatý stůl v Libereckém kraji, kde se setkali zakladatelé sociálních podniků Texman, Mýdlárna Koukol, Centrum Konipas a Jizerská Levandulovna.
1. června 2021 se uskutečnil kulatý stůl na téma Role sociální ekonomiky a sociálního podnikání v měnícím se světě. Uspořádal ho Výbor pro sociální politiku Senátu PČR ve spolupráci TESSEA ČR.Akci zaštítila a zahájila předsedkyně výboru Miluše Horská, dále se [...]
V pondělí 31.5. se na střeše Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze konala vernisáž výstavy Celostátní sítě pro venkov Sociální zemědělství, kde dostalo své místo i téma sociálního podnikání (zejména environmentální sociální podnikání - podívejte se na [...]
Dne 19.5. 2021 se konalo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR slavnostní vyhlášení jubilejního 20. ročníku soutěže o Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a Národní ceny kvality ČR v programu EXCELENCE a START PLUS. V jednotlivých kategoriích bylo [...]
V rámci projektu „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“, nabízíme informace a podporu v oblasti sociálního podnikání zdarma. Zájemci mohou konkrétně využít následující aktivity:   Poradenství prostřednictvím lokálních [...]
Souhrnná výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu je v pořadí prvním výstupem projektu TAČR TL04000013 Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení.Cílem projektu, řešeného v období říjen 2020 až září 2022, je [...]
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN ze dne 22. března 2021: Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou nestátní neziskovou organizací a zaměstnávají alespoň 1 osobu, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým [...]
K četným dotazům na povinnost testování zaměstnanců sociálních podniků, které jsou součástí většího subjektu, zpravidla spolku nebo ústavu. Nařízení vlády ukládají povinnost testování zaměstnanců (od 15.3. v pásmu od 10 – 50 osob) zaměstnavatelům ve [...]
Do aktualit budeme od nynejška zařazovat medializaci aktivit našich členských sociálních podniků. Dnes začínáme Českotěšínským Trianonem, který úspěšně funguje už 18 rokem: [...]