MÁM ZÁJEM O ČLENSTVÍ

ŘÁDNÝM ČLENSTVÍM V TESSEA ZÍSKÁTE:

 • možnost být součástí největší komunity sociálních podniků v ČR
 • příležitost ovlivňovat strategické dokumenty a zákonné normy v oblasti sociálního podnikání
 • přístup k těm nejčerstvějším informacím o sociálním podnikání z ČR i zahraničí formou interního členského zpravodaje, na členských setkáních
 • vzdělávání v relevantních oblastech pro sociální ekonomiku i podnikání
 • možnost informovat o svých aktivitách, výrobcích a službách na webu tessea.cz a dalších komunikačních kanálech
 • poradenskou a konzultační podporu (podmínky budou stanoveny na základě domluvy)
 • možnost zprostředkování kontaktů v ČR, zahraničí včetně akademickém sektoru
 • možnost zapojit se do vzdělávacích aktivit TESSEA jako lektor, do mentoringu a budoucích projektů na základě honorované spolupráce

ČLENSTVÍ NENÍ JEDNOSMĚRNÁ ZÁLEŽITOST, CO TESSEA ZÍSKÁ VAŠÍM ZAPOJENÍM:

 • vaše zkušenosti z praxe sociálních podniků
 • váš pohled na praxi sociálního podnikání ve vašem regionu
 • pro řádné členy: potenciální zapojení do činnosti správní rady a kontrolní komise
 • vaše schopnosti a zkušenosti ve vzdělávacích a advokačních aktivitách TESSEA

PŘIDRUŽENÝM ČLENSTVÍM V TESSEA ZÍSKÁTE:

 • možnost být součástí největší komunity sociálních podniků v ČR
 • přístup k těm nejčerstvějším informacím o sociálním podnikání z ČR i zahraničí formou interního členského zpravodaje, na členských setkáních
 • vzdělávání v relevantních oblastech pro sociální ekonomiku
 • možnost informovat o svých aktivitách, výrobcích a službách na webu tessea.cz a dalších komunikačních kanálech
 • možnost zprostředkování kontaktů v ČR, zahraničí včetně akademickém sektoru

Podmínky pro členství

Řádným členem se může stát osoba, která je podle Stanov sociálním podnikem nebo právnická osoba, která sdružuje nebo zastřešuje sociální podniky (regionální zastřešující organizace). Kdo je sociální podnik najdete zde.

Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné členství (není sociálním podnikem nebo zastřešující regionální organizací – k tomu více zde).

 

Jak se stát členem?

V případě zájmu o členství prosím pište na: marketa.vinkelhoferova@tessea.cz.

Kdo je sociálním podnikem?

Sociální podnik je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která splňuje všechny podmínky řádného členství dle Stanov, tj.: 

 1. transparentně se hlásí k sociálnímu podnikání,
 2. její společensky prospěšný cíl je naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit,
 3. má své webové stránky, na nichž zveřejňuje informace o své činnosti,
 4. souhlasí se zveřejňováním údajů v jednotné databázi; rozsah údajů stanoví rozhodnutím Ředitel a tyto údaje Spolek zveřejní na svých webových stránkách,
 5. předloží doporučení k přijetí za řádného člena od dvou řádných členů Spolku,
 6. není osobou veřejného práva ani příspěvkovou organizací a na její řízení nemá většinový vliv osoba veřejného práva.

Pokud je řádným členem podnikající fyzická osoba, je nezbytné, aby měla navíc uzavřen pracovní poměr s minimálně jedním zaměstnancem.

Zakladatelé Spolku se řádnými členy Spolku stávají bez dalšího dnem jeho založení.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

S členstvím v nově vzniklém spolku je spojeno i zavedení členských příspěvků, tak aby kancelář TESSEA mohla být svým členům prospěšná a aby mohla fungovat efektivně.   

V případě, že se zajímáte o členství ve spolku, počítejte tedy prosím s těmito příspěvky (platí i pro dosavadní členy TESSEA):

Řádné členství: 3000 Kč / rok
Přidružené členství: 1000 Kč / rok

Pro zájemce o přidružené členství, který je studentem do 26 let (prezenční forma studia), OZP nebo seniorem od 65 let nabízíme 50 % sleva.

Bankovní spojení:  2900880954/2010, Fio banka, a.s.

Slevu uplatníte takto: Po úspěšné registraci Vám bude na váš mail zaslána přihláška v pdf, kterou nám budete posílat na adresu našeho sídla. Do obálky prosím přiložte kopii průkazu, který Váš stav (student / OZP / 65+) potvrzuje.

Členské příspěvky 2021

Správní rada se shodla na placení členských příspěvků 1 x ročně na základě vystavené zálohové faktury, která bude zaslána členům k 15. 1. 2021.

Přihlášky

Řádné členství

Řádným členem se může stát pouze sociální podnik, který sociálně podniká minimálně 2 roky. Pro úspěšné vyplnění přihlášky si předem připravte:

 • aktuální verzi zakladatelského dokumentu ve formátu PDF (zakladatelská listina/společenská smlouva/stanovy apod.), ve kterém se hlásíte k principům sociálního podniku, případně čestné prohlášení (OSVČ)
 • výsledovku a rozvahu za 2 uzavřená účetní období
 • doporučení od dvou zakladatelů, nebo řádných členů TESSEA ČR - naskenované v PDF. Vzor najdete zde.

Podmínkou řádného členství jsou 2 doporučení. Jedno doporučení je podloženo osobní návštěvou zakladatele, nebo řádného člena, který musí znát sociální podnik osobně a zaručit se za jeho dobré fungování. Pokud se jedná o sociální podnik, který nikdo ze zakladatelů, nebo  řádných členů osobně nezná, požádá ředitelka jiný sociální podnik v daném regionu, který je řádným členem TESSEA, aby provedl osobní návštěvu a pokud shledá tento sociální podnik důvěryhodným, zpracuje písemné doporučení. Druhé doporučení není podmíněno osobní návštěvou sociálního podniku. 

Po registraci Vám bude doručeno pdf se základními údaji, následně bude Vaše členství projednáno správní radou TESSEA ČR, z. s.  Po schválení Vašeho členství budete vyzváni k zaplacení členského příspěvku 3000 Kč/rok.

Po platbě a schválení Vašeho členství správní radou spolku se stanete řádným členem a Váš profil bude zveřejněn na webu.  

Přidružené členství

Po registraci budete vyzváni k zaplacení členského příspěvku 1000 Kč/rok. Na Váš mail Vám bude doručeno pdf se základními údaji. 

Pro přihlášení k přidruženému členství není třeba dokládat žádné dokumenty či doporučení.

Po platbě a schválení Vašeho členství správní radou spolku se stanete přidruženým členem a Váš profil bude zveřejněn na webu.