GetBizDone, s.r.o.

www.

MATEŘSKÁ ORGANIZACE:

GetBizDone, s.r.o.

Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, Liberec, IČ: 08268835

https://www.getbizdone.com

Kraj, kde působíme:
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
Předmět činnosti:
 • Call centrum, telemarketing, direct marketing
 • Vzdělávání a školení
 • Jiné

NAŠE AKTIVITY

Sociální podnik GetBizDone s.r.o. se zabývá dotacemi, fundraisingem, marketingem a tlumočením. Vyhledáváme zejména obcím, školám, školským a neziskovým organizacím, stejně jako malým podnikatelům možné dotační programy, které jim pomáhají finančně udržet své provozy nebo je rozšiřovat. Dále administrujeme probíhající projekty našich klientů a dbáme na správnost průběhu projektu.

Nabízíme

 • Dotační poradenství,
  komplexní zajištění přípravy projektů z Evropských fondů, EHP, INTERREG, Erasmus+
  vedení administrace projektů z EU,
  fundraising pro neziskové organizace,
  tlumočení v mezinárodních projektech,
  vyhledání partnerů pro mezinárodní spolupráci,
  marketing v projektech.

Chcete naším prostřednictvím kontaktovat tohoto člena TESSEA? Můžete tak učinit vyplněním formuláře:

Powered by BreezingForms