Logo OPZ barevn

 

 

 

Hlavním cílem projektu TESSEA v novém je budovat kapacitu Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA a podporovat její členské nestátní neziskové organizace za účelem posílení sociálního začleňování znevýhodněných skupin prostřednictvím sociálního podnikání. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na budování a profesionalizaci sociálního podnikání, včetně jejich vzájemného propojování členů z řad NNO.

V rámci aktivit projektu bude probíhat průběžná podpora NNO při realizaci sociálně podnikatelských aktivit členů TESSEA prostřednictvím poradenství a sdílení zkušeností. Další propagace sociálního podnikání bude realizována pomocí osvětových akcí, workshopů a závěrečné konference. Po celou dobu bude zajišťována podpora konzultantů a zkušených členů TESSEA těm podnikům, kteří potřebují podpořit v počátcích, a to včetně členských návštěv a propagace výrobků a služeb členů TESSEA.

V průběhu projektu vznikne nástroj pro zjišťování a naplňování principů sociálního podniku a souhrnná mapovací studie Zpráva o stavu sociálního podnikání v ČR, která bude navazovat na Studii infrastruktury sociální ekonomiky v ČR vytvořené v projektu TESSEA v roce 2011.


Číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

Další informace:
TESSEA ČR, z.s.
Václavské náměstí 21, Praha 1, 113 60
Tel.: +420 776 236 792
E-mail: kancelar@tessea.cz
Web: www.tessea.cz

 

Projekt je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.