TESSEA ČR, z.s. (ve zkratce „TESSEA“) je nestátní nezisková organizace, jejím posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě.

  • národní síť pro sociální podnikání s regionálním zastoupením
  • propagace výrobků a služeb členů TESSEA
  • poradenská a konzultační podpora
  • vzdělávací aktivity
  • Klub sociálních podnikatelů
  • spolupráce s akademickou sférou
  • mezinárodní spolupráce

ČLENSTVÍ

Jak se stát členem, podmínky členství a online přihláška

NABÍDKA ČLENŮ

Výrobky a služby našich členů