Pozvánka na členskou schůzi TESSEA ČR, z.s.

která se koná
dne 9. září 2020 od 10.00
v Praze, v areálu Toulcův dvůr, z.s., Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař
s tímto navrženým programem
1. Zahájení, prezence
2. Volba předsednictva, komise mandátové a návrhové
3. Zpráva o činnosti s odkazem na Výroční zprávu
4. Zpráva o hospodaření a rozpočet
5. Zpráva KK
6. Aktivity pro příští období
7. Diskuse
8. Zpráva mandátové komise
9. Návrh a schválení usnesení
a předpokládaným ukončením do 12.00
Připomínáme jen, že dle stanov
a) je nutná k zahájení jednání přítomnost alespoň 1/3 řádných členů
b) V případě pověření jiné osoby jako zástupce člena je nutné jednoduché písemné pověření.

Těšíme se na setkání

Karel Rychtář
ředitel